Camp eller Camping?

Campen är öppen 30 april till 29 september 2024 och incheckning sker genom själv check in.
Café/Bistro är öppet 17 juni till 18 augusti 2024.

Med namnet Camp Immeln vill vi väcka nyfikenhet och äventyrslust. Närheten till den underbara naturen, sjön och bokskogarna bjuder in till att njuta av äventyren.

Välkomna till den familje- och hundvänliga campen där det finns stugor, ställplatser med el och såklart även tältplatser. Hoppas du kommer att trivas med oss och dina grannar. Många fina bekantskaper börjar med ett hej och ett leende…

På Camp Immeln finns det många olika möjligheter att bo över. Från en enkel tältplats vid sjön till ett lyxigt canvastält med dubbelsäng och det mesta där emellan. Kom och spendera härliga sommardagar med oss och njut av alla aktiviteter det finns runt om.

Bokningsvilkor
Bokningsvillkor:
Vem är ansvarig uthyrare?
Marin Adventures Immeln AB Org.nr: 556801-8021 info@immeln.camp
är avtalspart för bokningar och är ansvarig för uthyrning.
Företaget ovan är referrerad till “Camp Immeln”, ”Vi”, ”Vår”, eller ”Oss”.
1.Generella regler:
1.1 För att boka och bo på Camp Immeln utan målsman behöver du och ditt sällskap vara över 18 år. Detta gäller inte föräldar som reser tillsammans med barn. Giltligt ID måste kunna visas vid tillfrågan.
1.2 Boende som är bokat hos oss är endast avsett för rekreationsändamål eller företagets gäster. Permanent boende är inte tillåtet på Camp Immeln.
1.3 Vi reserverar oss rätten att avvisa er och eert sällskap från Camp Immeln om ovanstående regler bryts. Du kommer inte kunna använda din bokade plats eller få pengar tillbaka.
2. När blir bokningen bindande?
Bokningen blir bindande direkt när du bokar, oavsett om bokningen sker via web, telefon eller mail, och oavsett om det är muntligt eller skriftligt.
3. Bokningsavgift
Vi tar ingen bokningsavgift när du bokar via vår hemsida www.immeln.camp För bokningar som görs på annat sätt läggs en kostnad till på 100 SEK per campingplats/stuga, såvida annat inte är avtalat.
4. Betalning
4.1 Vi tar emopt betalning enligt följande:
Betalning med creditkort: (Visa/Mastercard):
5. Speciella regler för hyra av stuga
5.1 Du kan checka in från 15:00 på ankomstdagen. Du måste checka ut senast kl 11:00 på avresedagen.
5.2 Laddning av elbilar är inte tillåtet!
6. Speciella regler för campinplatser.
6.1 Incheckning från k 13:00 på ankomstdagen och utcheck senast kl 12:00 på avresedagen.
6.2 Förutom att du får parkera en bil vid din bokade campingplats är det endast en husvagn/husbil eller tält per bokad plats som gäller.
7. Vad händer om jag behöver resa vidare tidigare än planera?
Om dina planer ändras och du behöver lämna tidigare än vad du bokat får du ingen återbetalning oavsett om du har avbeställningsskydd eller inte.
8. Vilka är dina rättigheter?
8.1 Vi gör alltid vårt yttersta för att leva upp till dina förväntningar. Skulle det du bokat inte leva upp till dina förväntningar kontakta receptionen. Klagomål ska framföras på ett trevligt sätt och så snart de upptäcks så att vi har en chans att åtgärda problemet. Om du inte framför ditt klagomål inom rimlig tid förlorar du rätten att klaga. Vi kommer åtgärda ditt klagomål så snart vi kan efter att ha fått det.
8.2 Om vi inte lyckas åtgärda dina klagomål eller komma fram till en lösning som passar kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. (ARN www.arn.se) de kan hjälpa dig att utvärdera om tvister mellan företag och kunder.
9. Vad är dina förpliktelser?
9.1 När du har betalat för din vistelse åtar du dig att följa bokningsvillkoren, trivselsreglerna och följa personalens instruktioner. En av de viktigaste är att ditt sällskap ska visa respekt och hänsyn till andra gäster på området och hålla ljudnivån nere mellan 22:00-07:00. Skulle ert sällskap upplevas som störande på något vis eller bryter mot trivselsregler har vi och vår personal rätt till att avvisa er från området. I sådant fall får ni ingen återbetalning av redan betalad hyra.
9.2 Om du eller någon i sitt sällskap skulle förstöra eller åstadkomma skada på Camp Immeln blir du betalningsskyldig för reparation. Vid skada på området eller hyrd utrustning har vi rätten att avvisa er från området utan att få ersättning för redan betald hyra.
9.3 Rökning är inte tillåten i stugorna. Skulle någon i ditt sällskap bryta denna regel får du betala 3000 SEK. Skulle saneringskostnaden överstiga detta belopp får du betala det belopp som krävs för att återställa stugan.
9.4 Laddning av elbilar är förbjudet. vänligen respektera detta då elnätet inte är avsett för detta. Om du gör det ändå får du betala 2000 SEK och måste lämna området omedelbart.
9.5 Du ansvarar för att alla nycklar du fick vid incheck lämnas tillbaka. Förlorar du en nyckel blir du betalningsskyldig för byte av lås och nya nycklar.
9.6 Du får inte hyra ut din bokade plats/stuga till annan part. Antalet personer får inte överstiga antalet angett i din bokning såvida du inte har ett speciellt avtal oss emellan. Skulle detta inte hållas har vi rätt att avvisa dig och ert sällskap från området. Du har då ingen återbetalningsrätt. Om ditt sällskap bryter någon av reglerna eller utför skada på något vis blir du ansvarig.
9.7 Städning är inte inkluderat i priset. Du ska själv sörja för att det är städat och rent vid avresa. Om du lämnar din plats/stuga utan att städa efter dig debiterar vi dig en avgift på 1500 SEK för det.
10. Force majeure
Varken du eller Camp Immeln vill hållas ansvariga för brister i att fullfölja avtalet om något av nedanstående skulle inträffa. Militära nödsituationer, Naturkatastrofer, Översvämmning, Industruella tvister, Långvariga störningar av vatten eller elförsörjning, Vid brand eller liknande större händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Det ger även skäl för friskrivining om något av Camp Immelns leverantörer blir drabbade.
11. Diverse

11.1 Vi förbehåller oss rätten att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal till ett annat företag. Du får endast överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal efter att ha fått skriftligt godkännande från Camp Immeln.
11.2 Observera att det kan finnas undantag från bokningsvillkoren vid vissa evenemang och perioder. Information om relevanta avvikelser kommer att bifogas din bokningsbekräftelse och kan även läsas på vår webbplats.

 
 
2024-02-27
GDPR

GDPR är en europeisk dataskyddslag som finns till för oss EU-medborgare för att säkerställa att företag hanterar och lagrar våra personuppgifter på rättslig grund genom att säkerställa sekretess, integritet och skydd.

Lagen innefattar personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en människa som är i livet. Den innefattar även foton och ljudinspelningar även om namn inte nämns.

Lagen ger också enskilda personer rättighet att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dem, att få felaktiga uppgifter rättade och att få uppgifter raderade om det inte längre finns något skäl att behålla dem.

Vi på Camp Immeln hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR och vill att du ska känna dig trygg när du bokar och bor hos oss!

Kundregister:

I vårt kundregister sparas ditt namn, telefonnummer, e-postadress och boendeadress. Vi använder registret för att underlätta vid in- och utcheckning samt bokning av plats.

Vi delar aldrig uppgifterna med tredje part.

Hemsida

Vår hemsida ligger publik och kan besökas av allmänheten. Bilder och videos innehållande människor måste godkännas av de berörda.

Vill du inte att vi lagrar några uppgifter har du rätt till att skriftligen meddela oss detta och vi kommer ta bort dig från vårt kundregister.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Camp Immeln hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Camp Immeln ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Camp Immeln minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Camp Immeln är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
VD har delegerat implementering av denna policy till berörd personal.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Avbokningsvilkor
1. Ångerrätt
Ångerrätten enligt Svenska lagen om distansavtal och avtal utanför verksamhetens lokaler (2005:59) gäller inte boende och därför kan du inte ångra en hyrd stuga eller camping plats. För att ändra eller avboka se punkt 5 och 6.
2. Hur ändrar jag eller avbokar en bokning med avbeställningsskydd?
2.1 Om du har valt avbeställningsskydd när du gjorde din bokning kan du byta datum fram till 15:00 7 dagar innan planerad ankomst.

3.2 Om du har valt avbeställningsskydd när du gjorde din bokning kan du avboka helt och få pengarna tillbaka förutom för själva avbokningsavgiften. Avbokningen ska ske senast 15:00 7 dagar innan planerad ankomst.

4.3 Du får bekräftelse på ändringar eller avbokning via mailen du angett vid bokning.
5. Hur avbokar jag om jag inte har avbeställningsskyddet?
Om du har bokat utan att lägga till avbokningsskyddet har du varken rätt att ändra eller avboka så snart den är gjord. OM du avbokar utan att ha avbeställningsskydd har du heller inte rätt till att få pengarna tillbaka. Om du avbokar en bokning som inte betalats fullt ur är du skyldig att betala oss resterande belopp inom 3 dagar.

 
2024-02-27

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Cookie-policy