Kamp of camping?

De camping is geopend van 30 april tot 29 september 2024 en inchecken doe je zelf.
Café/Bistro is geopend van 17 juni tot 18 augustus 2024.

Met de naam Camp Immeln willen we nieuwsgierigheid en zin in avontuur opwekken. De nabijheid van de prachtige natuur, het meer en de beukenbossen nodigt uit tot avontuur.

Welkom op de familie- en hondvriendelijke camping met hutten, plaatsen met elektriciteit en natuurlijk ook tentplaatsen. We hopen dat u van uw verblijf bij ons en uw buren zult genieten. Veel leuke ontmoetingen beginnen met een hallo en een glimlach...

Op Camp Immeln zijn er veel verschillende mogelijkheden om te overnachten. Van een eenvoudige tentplaats aan het meer tot een luxe canvastent met een tweepersoonsbed en alles daartussenin. Kom heerlijke zomerdagen bij ons doorbrengen en geniet van alle activiteiten in de omgeving.

Reserveringsvoorwaarden
Reserveringsvoorwaarden:
Wie is de verantwoordelijke verhuurder?
Marin Adventures Immeln AB Org.nr: 556801-8021 info@immeln.camp
is de contractant voor boekingen en is verantwoordelijk voor verhuur.
Naar bovenstaand bedrijf wordt verwezen als "Camp Immeln", "Wij", "Onze" of "Ons".
1.Algemene regels:
1.1 Om te boeken en te verblijven op Camp Immeln zonder een voogd, moeten u en uw gezelschap ouder zijn dan 18 jaar. Dit geldt niet voor ouders die met kinderen reizen. Op verzoek moet een geldig identiteitsbewijs worden getoond.
1.2 Accommodatie die bij ons is geboekt is alleen voor recreatieve doeleinden of voor gasten van bedrijven. Permanente accommodatie is niet toegestaan op Camp Immeln.
1.3 We behouden ons het recht voor om jou en je groep te verwijderen van Camp Immeln als de bovenstaande regels worden overtreden. U kunt dan geen gebruik maken van uw geboekte plaats of uw geld terugkrijgen.
2. Wanneer wordt de boeking bindend?
De boeking wordt bindend zodra je deze maakt, of de boeking nu via internet, telefoon of e-mail wordt gemaakt en of deze nu mondeling of schriftelijk is.
3. Reserveringskosten
We brengen geen boekingskosten in rekening als je boekt via onze website www.immeln.camp. Voor boekingen die op een andere manier worden gemaakt, worden 100 SEK per camping/huisje in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
4. betaling
4.1 Wij accepteren betalingen als volgt:
Betaling met creditcard: (Visa/Mastercard):
5. Speciale regels voor het huren van een cottage
5.1 U kunt inchecken vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst. Op de dag van vertrek moet je uiterlijk om 11:00 uur uitchecken.
5.2 Opladen van elektrische auto's is niet toegestaan!
6. Speciale regels voor campings.
6.1 Check-in vanaf 13:00 uur op de dag van aankomst en check-out uiterlijk 12:00 uur op de dag van vertrek.
6.2 Naast het parkeren van één auto op de geboekte camping, is slechts één caravan/camper of tent per geboekte kampeerplaats toegestaan.
7. Wat gebeurt er als ik eerder verder moet dan gepland?
Als je plannen veranderen en je eerder moet vertrekken dan je hebt geboekt, krijg je geen geld terug, of je nu een annuleringsverzekering hebt of niet.
8. Wat zijn je rechten?
8.1 Wij doen altijd ons uiterste best om aan uw verwachtingen te voldoen. Als hetgeen je geboekt hebt niet aan je verwachtingen voldoet, neem dan contact op met de receptie. Klachten moeten op een prettige manier en zo snel mogelijk na ontdekking worden ingediend, zodat wij de kans hebben om het probleem te verhelpen. Als u uw klacht niet binnen een redelijke termijn indient, verliest u het recht om een klacht in te dienen. We zullen je klacht zo snel mogelijk na ontvangst oplossen.
8.2 Als wij er niet in slagen uw klachten te behandelen of een passende oplossing te vinden, kunt u zich wenden tot de Algemene Klachtencommissie (ARN www.arn.se), die u kan helpen bij het beoordelen van geschillen tussen bedrijven en klanten.
9. Wat zijn je verplichtingen?
9.1 Zodra u voor uw verblijf hebt betaald, verplicht u zich om de reserveringsvoorwaarden en de gedragsregels na te leven en de instructies van het personeel op te volgen. Een van de belangrijkste is dat je gezelschap respect en achting moet tonen voor andere gasten in de omgeving en het geluidsniveau tussen 22:00-07:00 laag moet houden. Mocht uw gezelschap op enigerlei wijze als storend worden ervaren of de gedragsregels overtreden, dan hebben wij en onze medewerkers het recht u uit het gebied te verwijderen. In een dergelijk geval krijgt u geen restitutie van reeds betaalde huur.
9.2 Als u of iemand van uw gezelschap schade toebrengt aan Camp Immeln , bent u aansprakelijk voor reparatie. In het geval van schade aan de ruimte of gehuurde apparatuur, hebben wij het recht om u uit de ruimte te zetten zonder compensatie te ontvangen voor reeds betaalde huur.
9.3 Roken is niet toegestaan in de hutten. Als iemand van jouw gezelschap deze regel overtreedt, moet je 3000 SEK betalen. Als de schoonmaakkosten hoger zijn dan dit bedrag, moet je het bedrag betalen dat nodig is om het huisje te herstellen.
9.4 Het opladen van elektrische auto's is verboden. respecteer dit alstublieft aangezien het elektriciteitsnet hier niet voor ontworpen is. Als je het toch doet, moet je 2000 SEK betalen en het gebied onmiddellijk verlaten.
9.5 Je bent verantwoordelijk voor het inleveren van alle sleutels die je bij het inchecken hebt gekregen. Als je een sleutel verliest, moet je betalen voor het vervangen van het slot en nieuwe sleutels.
9.6 Je mag je geboekte kampeerplaats/huisje niet aan een ander verhuren. Het aantal personen mag niet hoger zijn dan het aantal dat in je boeking staat vermeld, tenzij je een speciale overeenkomst tussen ons hebt. Indien dit niet het geval is, hebben wij het recht u en uw gezelschap van het terrein te verwijderen. Je hebt geen recht op terugbetaling. Als uw groep een van de regels overtreedt of op enigerlei wijze schade veroorzaakt, wordt u aansprakelijk gesteld.
9.7 Schoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het schoon en opgeruimd is bij vertrek. Als je het terrein/huisje verlaat zonder zelf op te ruimen, brengen we je hiervoor een bedrag van 1500 SEK in rekening.
10. overmacht
Noch jij, noch Camp Immeln kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het contract als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet. Militaire noodsituaties, natuurrampen, overstromingen, arbeidsconflicten, langdurige onderbreking van de water- of elektriciteitsvoorziening, brand of soortgelijke ingrijpende gebeurtenissen die noch jij noch wij kunnen voorzien of beïnvloeden. Het biedt ook gronden voor afwijzing van aansprakelijkheid als een van de leveranciers van Camp Immeln wordt getroffen.
11. diversen

11.1 Wij behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen onder onze overeenkomst over te dragen aan een ander bedrijf. U mag uw rechten en verplichtingen onder onze overeenkomst alleen overdragen na schriftelijke toestemming van Camp Immeln.
11.2 Houd er rekening mee dat er voor bepaalde evenementen en periodes uitzonderingen kunnen zijn op de boekingsvoorwaarden. Informatie over relevante afwijkingen wordt bij uw boekingsbevestiging gevoegd en is ook te lezen op onze website.

 
 
2024-02-27
GDPR

GDPR is een Europese wet voor gegevensbescherming die bestaat voor ons EU-burgers om ervoor te zorgen dat bedrijven onze persoonlijke gegevens op een wettelijke basis behandelen en opslaan door vertrouwelijkheid, integriteit en bescherming te garanderen.

De wet heeft betrekking op persoonsgegevens die direct of indirect aan een levende persoon kunnen worden gekoppeld. Hieronder vallen ook foto's en geluidsopnamen, zelfs als er geen namen worden genoemd.

De wet geeft personen ook het recht om te worden geïnformeerd over welke persoonlijke gegevens over hen zijn verzameld, om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om gegevens te laten verwijderen als er geen reden meer is om ze te bewaren.

Wij van Camp Immeln behandelen persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation - GDPR en willen dat jij je veilig voelt wanneer je bij ons boekt en verblijft!

Klantenregister:

In ons klantenregister worden uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verblijfsadres opgeslagen. We gebruiken het register om het in- en uitchecken te vergemakkelijken en om reserveringen te maken.

We delen de gegevens nooit met derden.

Homepage

Onze website is openbaar en kan door het publiek worden bezocht. Afbeeldingen en video's met mensen moeten worden geautoriseerd door de betrokkenen.

Als u niet wilt dat wij gegevens opslaan, hebt u het recht om ons dat schriftelijk te laten weten, waarna wij u uit ons klantenregister zullen verwijderen.

Het doel van dit beleid is ervoor te zorgen dat Camp Immeln persoonlijke gegevens behandelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU.

Het beleid heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens en omvat zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens.
Dit beleid is verankerd in al onze medewerkers.

TOEPASSING EN HERZIENING

Camp Immeln is er verantwoordelijk voor dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit beleid.

Het beleid wordt ten minste eenmaal per jaar vastgesteld door Camp Immeln en waar nodig bijgewerkt.

Camp Immeln is verantwoordelijk voor het organiseren van het proces om het beleid jaarlijks bij te werken als gevolg van nieuwe en veranderende regelgeving.

Ditbeleid is van toepassing op de bestuursleden, CEO, werknemers en aannemers van het bedrijf die betrokken zijn bij onze activiteiten.

ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De CEO heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit beleid en dat het wordt geïmplementeerd en nageleefd door de organisatie.

De CEOkan de verantwoordelijkheid en implementatie delegeren aan een geschikte persoon in het bedrijf.
De CEO heeft de implementatie van dit beleid gedelegeerd aan relevante medewerkers.
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met dit beleid en wat het beoogt te garanderen.

Lees meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Annuleringsvoorwaarden
1. Recht op annulering
Het annuleringsrecht volgens de Zweedse wet inzake op afstand gesloten overeenkomsten en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (2005:59) is niet van toepassing op accommodatie en daarom kun je een gehuurd huisje of kampeerterrein niet annuleren. Zie voor het wijzigen of annuleren punt 5 en 6.
2. Hoe wijzig of annuleer ik een boeking met annuleringsbescherming?
2.1 Als je bij je boeking hebt gekozen voor annuleringsbescherming, kun je de datum wijzigen tot 15:00 uur 7 dagen voor de geplande aankomst.

3.2 Als je hebt gekozen voor annuleringsbescherming bij het maken van je boeking, kun je volledig annuleren en krijg je geld terug, met uitzondering van de annuleringskosten zelf. De annulering moet uiterlijk om 15:00 uur 7 dagen voor de geplande aankomstdatum worden doorgegeven.

4.3 U ontvangt een bevestiging van wijzigingen of annuleringen via het e-mailadres dat u bij de reservering hebt opgegeven.
5. Hoe kan ik annuleren als ik geen annuleringsdekking heb?
Als je hebt geboekt zonder annuleringsbescherming toe te voegen, heb je niet het recht om je boeking te wijzigen of te annuleren als deze eenmaal is gemaakt. Als je annuleert zonder annuleringsbescherming, heb je ook geen recht op restitutie. Als je een boeking annuleert die niet volledig is betaald, ben je verplicht om het resterende bedrag binnen 3 dagen aan ons te betalen.

 
2024-02-27

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, accepteert u ons gebruik van cookies. Cookiebeleid